free amp templates

Op 3 oktober 2018 heeft de Rechtbank geoordeeld dat Gemeente Haarlemmermeer schadeplichtig is wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken in 1989 met (rechtsvoorgangers van) Televerde.

Forward Business Parks neemt deel in Televerde B.V., welke vennootschap voor 80% onverdeeld eigenaar is van 25 ha grond gelegen in de noordoostelijke hoek van de driehoek A4 – A5 – A9, de Badhoevedorp Zuid locatie.

Televerde voert een rechtszaak tegen gemeente Haarlemmermeer, omdat de gemeente het bestemmingsplan voor de Televerde grond had moeten wijzigen na de vaststelling in 2012 van het tracé voor de omlegging van de A9. Dit was de laatste voorwaarde waaraan moest worden voldaan voordat de gemeente een bestemmingswijziging zou maken, volgens overeenkomsten tussen partijen uit 1987 en volgend. De gemeente heeft dit niet gedaan.

De claim draait om de vraag of gemeente Haarlemmermeer in 1989 een toezegging heeft gedaan aan (rechtsvoorgangers van) Televerde. De gemeente vindt van niet. Televerde vindt van wel. De Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de gemeente inderdaad een toezegging heeft gedaan en daardoor schadeplichtig is. Voor de rechters is door Televerde een film (zie hieronder) gemaakt ter verduidelijking van de zaak en in de rechtszaal bij de comparitie van partijen vertoond, om de chronologie en de structurele tegenwerking goed in beeld te brengen.

Het vonnis van 3 oktober 2018 kunt u hier lezen.